strelitz.strom24-plus ab 1.4.2024

Arbeitspreis

Netto

31,20 Cent/kWh

Brutto

37,13 Cent/kWh

Grundpreis

5,55 Euro/Monat

6,60 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

32,34 Cent/kWh

Brutto

38,48 Cent/kWh

Grundpreis

-

-


Arbeitspreis

Netto

31,20 Cent/kWh

Brutto

37,13 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

5,55 Euro/Monat

Brutto

6,60 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

32,34 Cent/kWh

Brutto

38,48 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

-

Brutto

-


strelitz.strom24-plus ab 1.1.2024

Arbeitspreis

Netto

30,84 Cent/kWh

Brutto

36,70 Cent/kWh

Grundpreis

5,55 Euro/Monat

6,60 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

31,98 Cent/kWh

Brutto

38,06 Cent/kWh

Grundpreis

-

-


Arbeitspreis

Netto

30,84 Cent/kWh

Brutto

36,70 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

5,55 Euro/Monat

Brutto

6,60 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

31,98 Cent/kWh

Brutto

38,06 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

-

Brutto

-


strelitz.strom24-plus

Arbeitspreis

Netto

30,33 Cent/kWh

Brutto

36,09 Cent/kWh

Grundpreis

5,30 Euro/Monat

6,31 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

31,47 Cent/kWh

Brutto

37,45 Cent/kWh

Grundpreis

-

-


Arbeitspreis

Netto

30,33 Cent/kWh

Brutto

36,09 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

5,30 Euro/Monat

Brutto

6,31 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

31,47 Cent/kWh

Brutto

37,45 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

-

Brutto

-


strelitz.strom24-plus natur ab 1.1.2024

Arbeitspreis

Netto

31,05 Cent/kWh

Brutto

36,95 Cent/kWh

Grundpreis

5,55 Euro/Monat

6,60 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

32,19 Cent/kWh

Brutto

38,31 Cent/kWh

Grundpreis

-

-


Arbeitspreis

Netto

31,05 Cent/kWh

Brutto

36,95 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

5,55 Euro/Monat

Brutto

6,60 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

32,19 Cent/kWh

Brutto

38,31 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

-

Brutto

-


strelitz.strom24-plus natur ab 1.4.2024

Arbeitspreis

Netto

31,36 Cent/kWh

Brutto

37,32 Cent/kWh

Grundpreis

5,55 Euro/Monat

6,60 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

32,50 Cent/kWh

Brutto

38,68 Cent/kWh

Grundpreis

-

-


Arbeitspreis

Netto

31,36 Cent/kWh

Brutto

37,32 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

5,55 Euro/Monat

Brutto

6,60 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

32,50 Cent/kWh

Brutto

38,68 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

-

Brutto

-


strelitz.strom24-plus natur

Arbeitspreis

Netto

30,49 Cent/kWh

Brutto

36,28 Cent/kWh

Grundpreis

5,30 Euro/Monat

6,31 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

31,63 Cent/kWh

Brutto

37,64 Cent/kWh

Grundpreis

-

-


Arbeitspreis

Netto

30,49 Cent/kWh

Brutto

36,28 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

5,30 Euro/Monat

Brutto

6,31 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

31,63 Cent/kWh

Brutto

37,64 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

-

Brutto

-


Mehrpreis intelligenter Zähler Grundausstattung

Arbeitspreis

Netto

-

Brutto

-

Grundpreis

3,32 Euro/Monat

3,95 Euro/Monat


Arbeitspreis

Netto

-

Brutto

-

Grundpreis

Netto

3,32 Euro/Monat

Brutto

3,95 Euro/Monat