strelitz.strom24-enemax ab 1.4.2024

Arbeitspreis

Netto

32,31 Cent/kWh

Brutto

38,45 Cent/kWh

Grundpreis

8,47 Euro/Monat

10,08 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

32,11 Cent/kWh

Brutto

38,21 Cent/kWh

Grundpreis

8,47 Euro/Monat

10,08 Euro/Monat


Arbeitspreis

Netto

32,31 Cent/kWh

Brutto

38,45 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

8,47 Euro/Monat

Brutto

10,08 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

32,11 Cent/kWh

Brutto

38,21 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

8,47 Euro/Monat

Brutto

10,08 Euro/Monat


strelitz.strom24-enemax ab 1.2.2024

Arbeitspreis

Netto

30,86 Cent/kWh

Brutto

36,72Cent/kWh

Grundpreis

8,47 Euro/Monat

10,08 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

30,66 Cent/kWh

Brutto

36,49 Cent/kWh

Grundpreis

8,47 Euro/Monat

10,08 Euro/Monat


Arbeitspreis

Netto

30,86 Cent/kWh

Brutto

36,72Cent/kWh

Grundpreis

Netto

8,47 Euro/Monat

Brutto

10,08 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

30,66 Cent/kWh

Brutto

36,49 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

8,47 Euro/Monat

Brutto

10,08 Euro/Monat


strelitz.strom24-enemax

Arbeitspreis

Netto

32,67 Cent/kWh

Brutto

38,88 Cent/kWh

Grundpreis

8,47 Euro/Monat

10,08 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

32,47 Cent/kWh

Brutto

38,64 Cent/kWh

Grundpreis

8,47 Euro/Monat

10,08 Euro/Monat


Arbeitspreis

Netto

32,67 Cent/kWh

Brutto

38,88 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

8,47 Euro/Monat

Brutto

10,08 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

32,47 Cent/kWh

Brutto

38,64 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

8,47 Euro/Monat

Brutto

10,08 Euro/Monat


strelitz.strom24-enemax.natur ab 1.4.2024

Arbeitspreis

Netto

32,86 Cent/kWh

Brutto

39,10 Cent/kWh

Grundpreis

8,47 Euro/Monat

10,08 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

32,66 Cent/kWh

Brutto

38,87 Cent/kWh

Grundpreis

8,47 Euro/Monat

10,08 Euro/Monat


Arbeitspreis

Netto

32,86 Cent/kWh

Brutto

39,10 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

8,47 Euro/Monat

Brutto

10,08 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

32,66 Cent/kWh

Brutto

38,87 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

8,47 Euro/Monat

Brutto

10,08 Euro/Monat


strelitz.strom24-enemax.natur ab 1.2.2024

Arbeitspreis

Netto

31,41 Cent/kWh

Brutto

37,38 Cent/kWh

Grundpreis

8,47 Euro/Monat

10,08 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

31,21 Cent/kWh

Brutto

37,14 Cent/kWh

Grundpreis

8,47 Euro/Monat

10,08 Euro/Monat


Arbeitspreis

Netto

31,41 Cent/kWh

Brutto

37,38 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

8,47 Euro/Monat

Brutto

10,08 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

31,21 Cent/kWh

Brutto

37,14 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

8,47 Euro/Monat

Brutto

10,08 Euro/Monat


strelitz.strom24-enemax.natur

Arbeitspreis

Netto

33,22 Cent/kWh

Brutto

39,53 Cent/kWh

Grundpreis

8,47 Euro/Monat

10,08 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

33,02 Cent/kWh

Brutto

39,29 Cent/kWh

Grundpreis

8,47 Euro/Monat

10,08 Euro/Monat


Arbeitspreis

Netto

33,22 Cent/kWh

Brutto

39,53 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

8,47 Euro/Monat

Brutto

10,08 Euro/Monat

Arbeitspreis

Netto

33,02 Cent/kWh

Brutto

39,29 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

8,47 Euro/Monat

Brutto

10,08 Euro/Monat


strelitz.strom24-enemax.wärmepumpe ab 1.4.2024

Arbeitspreis

Netto

21,33 Cent/kWh

Brutto

25,38 Cent/kWh

Grundpreis

3,78 Euro/Monat

4,50 Euro/Monat


Arbeitspreis

Netto

21,33 Cent/kWh

Brutto

25,38 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

3,78 Euro/Monat

Brutto

4,50 Euro/Monat


strelitz.strom24-enemax.wärmepumpe ab 1.2.2024

Arbeitspreis

Netto

20,58 Cent/kWh

Brutto

24,49 Cent/kWh

Grundpreis

3,78 Euro/Monat

4,50 Euro/Monat


Arbeitspreis

Netto

20,58 Cent/kWh

Brutto

24,49 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

3,78 Euro/Monat

Brutto

4,50 Euro/Monat


strelitz.strom24-enemax.wärmepumpe

Arbeitspreis

Netto

20,58 Cent/kWh

Brutto

24,49 Cent/kWh

Grundpreis

3,78 Euro/Monat

4,50 Euro/Monat


Arbeitspreis

Netto

20,58 Cent/kWh

Brutto

24,49 Cent/kWh

Grundpreis

Netto

3,78 Euro/Monat

Brutto

4,50 Euro/Monat