Jahrespreis 2023

strelitz.wärme24-ökologisch (ww)

Arbeitspreis

Netto

98,20 Euro/MWh

Brutto

105,07 Euro/MWh

Grundpreis

84,88 Euro/kW

90,82 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

98,20 Euro/MWh

Brutto

105,07 Euro/MWh

Grundpreis

Netto

84,88 Euro/kW

Brutto

90,82 Euro/kW


Jahrespreis 2022

strelitz.wärme24-ökologisch (ww)

Arbeitspreis

Netto

52,38 Euro/MWh

Brutto

56,05 Euro/MWh

Grundpreis

78,32 Euro/kW

83,80 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

52,38 Euro/MWh

Brutto

56,05 Euro/MWh

Grundpreis

Netto

78,32 Euro/kW

Brutto

83,80 Euro/kW